KJERNETYPE VEGGPANEL VEGGPANEL MED SKJULT FESTET KJØLEPANEL TAKPANEL MED HØY PROFIL

PIR+

En kjerne av stivt polyisocyanuratskum
IzoWall PIR+ IzoGold PIR+ IzoCold PIR+ IzoRoof PIR+

PIR

En kjerne av stivt polyisocyanuratskum
IzoWall PIR IzoGold PIR IzoCold PIR IzoRoof PIR

PUR

En kjerne av stivt polyuretanskum
IzoWall PUR IzoGold PUR IzoCold PUR IzoRoof PUR

EPS

En kjerne av skumbelagt polystyren
IzoWall EPS     IzoRoof EPS

MWF

Mineralkjerne i ull
IzoWall MWF     IzoRoof MWF

Klikk på produktene for beskrivelse

Komposittpaneler brukes som konstruksjonsmateriale på en rekke områder: I lagerhus, produksjonshaller, små og store kommersielle bygg, allmennyttige bygninger som sportshaller, svømmebasseng, gårdsbruk som skur, innhegninger og soppfarmer. De kan brukes på bygninger for oppbevaring av mat: kalde lagringskamre, frysekamre, samt prosesseringsanlegg. De kan brukes hvor renslighet, hygiene, og kjemisk resistens er påkrevd.

Izopanel komposittpanel kan brukes som vegger i bygninger, både interne og eksterne, tak og himlinger i haller med ekstra takdekke (flysheet).
 
Med riktig belegning kan panelene gi forlenget holdbarhet i områder med høyt saltinnhold (f.eks. I kystregioner) eller med en høy grad av industriell forurensning.
 
Vi tilbyr følgende typer paneler: Økonomisk polystyren skumkjernepaneler, mineralull kjernepaneler med økt brannvern, kjernepaneleri polyuretan eller polyisocyanurat som sikrer maksimal byggeisolasjon.